icon-digitaal

De BDA suite bestaat uit drie modulen:

 

Orders: Ingeplande orders zijn voor de monteur inzichtelijk in de app. Hij kan van daaruit de orders administratief bijwerken en bij afronding laten aftekenen door de klant. De factuur kan daarna direct verstuurd worden.

 

Uren: De monteur kan zijn directe uren, overuren, reisuren, indirecte uren (Ziek, vrij etc.) invoeren en direct controleren of de totalen kloppen. Deze uren worden direct verwerkt in uw administratieve software.

 

Keuringen: Welke keuringen u ook moet doen (auto, lift etc.) u kunt deze doen middels de app. Als u deze keuringsgegevens niet in uw bestaande administratieve systeem vast wilt leggen kunnen wij ook dit systeem inclusief rapportages leveren . Dit is zodanig flexibel vorm gegeven dat de objecten en kenmerken en keuringspunten per type object eenvoudig te configureren zijn.


Weinig papierwerk

icon-papier

Door minder papier te gebruiken zijn we als bedrijf niet alleen duurzamer (minder papier verbruiken en minder printen), maar werken we ook efficienter. De kosten van een gemiddelde tablet zijn laag, afschrijvingen zijn daarom gering en evt vernieuwingen op dit gebied kunt u daarom eenvoudig volgen. Naast de standaard app is er in combinatie met de andere google producten (Email, Documenten, formulieren) aanvullende automatiserings efficientie te bereiken die u eenvoudig zelf kunt invoeren binnen de organisatie. Ook met oudere monteurs zijn de doelen goed te realiseren. Leeftijd zegt niet altijd iets over de digitale kennis.

 


Altijd toegankelijk

icon-cloud

Monteurs hebben altijd en overal inzicht in hun orders, uren etc. Zelfs als ze even geen internetverbinding hebt kunnen ze verder. De app kunnen we eenvoudig  en gecontroleerd verspreiden onder de monteurs via de google play store.

 


Koppeling ERP

icon-erpKoppelingen zijn mogelijk met ERP-LN, SAP, Pluriform en diverse andere ERP systemen. Omdat er bij Qbus veel kennis is op het gebied van koppelingen(Webservices) zijn we in staat om snel nieuwe koppelingen te realiseren of de bestaande koppelingen aan te passen.


  qbus-urenoverzichtqbus-planning


 Vragen?

Neem contact met ons op